Raspisan konkurs za nagradu PREDVODNIK/PREDVODNICA 2017!


UDRUŽENJE FULBRAJTOVIH STIPENDISTA SRBIJE RASPISUJE KONKURS ZA DODELU NAGRADE ZA PROFESIONALNU IZVRSNOST „PREDVODNIK/PREDVODNICA“ 2017.

Kadidatkinje ili kandidati za nagradu mogu biti svi koji imaju državljanstvo Srbije; mogu biti kandidovani individualno, ili kao grupa koja deli zasluge. Nagrada se dodeljuje za izuzetno naučno ili profesionalno dostignuće, ili ono koje je doprinelo nekoj pozitivnoj društvenoj promeni tokom 2016. godine, u Srbiji ili svetu.

Prethodno učešće u Flubright ili srodnim programima nije uslov za kandidaturu. Nagrada se ne dodeljuje pravnim licima (organizacijama, fakultetima, institutima, firmama, i sl.), već isključivo pojedincima ili grupi pojedinaca koji dele zasluge.

Osnovni kriterijumi ili merila za dodelu nagrade su novina i originalnost dostignuća za nauku i istraživanje, uticaj na razvoj naučno-istraživačke i profesionalne delatnosti, priznatost i prepoznatljivost dostignuća u naučno-istraživačkoj ili profesionalnoj zajednici, iskazano liderstvo, altruizam, pozitivan uticaj dostiguća na društvo u celini, aktuelnost i ostvarljivost promene u profesiji ili društvu koju dostignuće donosi, kao i u kolikoj meri ono motiviše druge na delovanje i stvaralaštvo.

Pozivamo naučne, stručne ili akademske institucije i centre u Srbiji, privredna društva, udruženja na regionalnom, lokalnom ili nacionalnom nivou, kao i pojedince i grupe pojedinaca da preuzmu prijavni formular i kandiduju najizvrsnije među nama.

Nagrada se sastoji od plakete, novčane nagrade i prigodne publikacije, a biće uručena na zvaničnoj svečanosti koju će organizovati Udruženje Fulbrajtovih stipendista Srbije.

Konkurs je otvoren do petka 17. marta 2017. godine. Prijavu u PDF formatu i propratnu dokumentaciju treba dostaviti na e-mail predvodnik@fulbright.org.rs. Nepotpune ili neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Podnosioci kandidatura biće obavešteni elektronskim putem o učešću njihove prijave u konkursu. Ukoliko propratna dokumentacija premašuje 10MB, prijavni formular potrebno je poslati na navedenu adresu, sa objašnjenjem da će propratna dokumentacija biti poslata putem WeTransfer-a, ili nekog sličnog onlajn servisa za prenos veće količine podataka.

Za više detalja o postupku dodele nagrade pogledajte Pravilnik za dodelu nagrade „Predvodnik/Predvodnica“.

Prijavni formular možete preuzeti ovde.

Nagrada „Predvodnik/Predvodnica“ ustanovljena je 2016. se sa ciljem afirmacije izvrsnosti u razvoju nauke i istraživanja, unapređenja struke ili profesije, kao i promocije pozitivnih društvenih promena. Nagrada je prve godine dodeljena Ivanu Laliću, Mariji Laganin i Tajani Zadravec, kao grupi pojedinki i pojedinaca koji dele zasluge za rad tima “Miksalište – multikulturalni centar za izbeglice i lokalnu zajednicu” i za njihov doprinos pozitivnim društvenim promenama koje su postigli tokom izbegličke krize 2015. godine. “Pravovremenom i ostvarljivom akcijom laureati su direktno uticali na olakšanje teškog položaja izbeglica i migranata koji su prolazili kroz Srbiju. U širem globalnom smislu, laureati su doprineli ostvarivanju univerzalnih vrednosti pravde, humanizma, solidarnosti, poštovanja ljudskog dostojanstva i bratstva medju ljudima”, navela je Komisija za dodelu nagrade. Više informacija o prvim laureatima možete dobiti ovde: http://fulbright.org.rs/aktivnosti/dodeljena-nagrada-predvodnikpredvodnica-2016/.