Rukovodstvo


Predsednica Udruženja:

Isidora Nikolić Savin

Potpredsednik Udruženja:

Srdjan Vidović

Članovi Izvršnog odbora:

Isidora Nikolić Savin
Srdjan Vidović
Radina Vučetić
Svetlana Stefanović
Nikola Božić

Sekretar Udruženja:

Stefan Dedović