O nama


Istorijat Fulbright programa

Fulbrajtov program je kreiran od strane američkog kongresa 1946. godine, odmah nakon drugog svetskog rata. Senator J. William Fulbright, predlagač ovog zakona, video je to kao korak napred u izgradnji medjunarodne saradnje.

Od svog osnivanja do danas Fulbrajt program je pohadalo više od 42 000 amerikanaca i 158 000 polaznika iz zemalja širom sveta. Program za američke studente godišnje dodeli oko 1000 stipendija američkim studentima za studije u drugim krajevima sveta i oko 3000 stipendija stranim studentima za usavršavanje u Americi.

Na naše prostore Fulbright program je stigao 9. novembra 1964. godine kada je potpisan ugovor izmedju vlade SFRJ i vlade SAD-a o finansiranju programa razmene u oblasti prosvete. Do raspada Jugoslavije ovaj program je koristilo nekoliko hiljada naučnika, istraživača, umetnika, profesora i studenata sa univerziteta, omogućavajuci uspostavljanje akademskih veza između naših i američkih univerziteta i doprinoseći unapredenju tradicionalno dobrih odnosa između naše dve zemlje.

Početkom devedesetih godina program je privremeno obustavljen, da bi nakon demokratskih promena bio obnovljen. U izvanredno teškim okolnostima je  9. novembra 1992. godine formirano Udruženje Fulbrajtovih stipendista Srbije i Crne Gore za čijeg je prvog predsednika izabran jedan od naših najistaknutijih naučnika i humanista akademik i profesor Beogradskog Univerziteta dr. Vojin Šulovic. Uspostavljanju udruženja dragocen doprinos su dali dugogodišnji saradnici Fulbrajt programa Ksenija Todorović i Bojan Drndić. Udruženje je bilo izloženo jakim represivnim merama tadašnjeg represivnog režima.
Danas oživljavamo rad udruženja pod mnogo povoljnijim i lakšim uslovima. Sledeći tradicije naših velikih i zajednickih naučnika Tesle i Pupina, uvereni smo da imamo šta da naučimo jedni od drugih.

Udruženje Fulbrajtovih stipendista ce nastaviti da radi na unapredjenju uslova za akademsku razmenu izmedu SAD i Srbije i Crne Gore. Smatramo da nam je najvažniji zadatak da doprinesemo ponovnom aktiviranju bilateralnog medjuvladinog ugovora o razmeni u oblasti prosvete izmedu dve zemlje. Nastojaćemo da okupimo što širi krug dosadašnjih korisnika Fulbrajt programa. U Udruženje su uključeni i stipendisti programa Ron Brown, Hubert Humphrey i JFDP (Junior Faculty Development Program).