Odluka imenovanja Izvršnog odbora


УДРУЖЕЊЕ “ФУЛБРАЈТ И ПРИЈАТЕЉИ”
ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА
Датум: 7.10.2022.
Одлука бр. 1
У складу са чланом 12.3 Статута Удружења, проф. др Иван Вујачић, председник Удружења, доноси следећу
О Д Л У К У
1. Именују се чланови Извршног одбора удружења:
– проф. др Радина Вучетић, потпредседница Удружења;
– проф. др Дејан Шошкић, члан Извршног одбора Удружења;
– проф. др Симона Чупић, чланица Извршног одбора Удружења;
– Исидора Николић Савин, LL.M, чланица Извршног одбора Удружења.
2. Мандат чланова Извршног одбора траје док траје мандат председника и потпредседника Удружења, а најдруже 2 (две) године и они се могу поново бирати на исту функцију.
Образложење:
Након што су проф. др Иван Вујачић и проф. др Радина Вучетић на изборима одржаним 30.3.2022. изабрани за председника и потпредседницу Удружења на мандат од 2 (две) године, председник удружења овим путем именује чланове Извршног одбора, у
складу са овлашћењима која су му поверена Статутом Удружења.
Председник Удружења
Проф. др Иван Вујачић