Predvodnica 2018.


Naša komisija za dodelu nagrade Predvodnik/Predvodnica 2018. je imala zaista težak zadatak ove godine. Nakon oformljene uže liste kandidata i kandidatkinja i nekolika krugova glasanja, komsija je odlučila da titula Predvodnica za 2018. ode u ruke Marine Hughson.

Marina Hughson je sociološkinja, naučna savetnica u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu, koja se decenjama bavi studijama roda a koja je tokom prošle godine obavila značajana istraživanja u oblasti studija maskuliniteta. Čestitamo Marini i zahvaljujemo svim prijavljenima za izuzetne doprinose u društvu..