Stipendije američke ambasade građanima Srbije


Hjubert H.Hamfri stipendije dodeljuje US Fulbrajt program s ciljem da omoguci boravak u SAD u trajanju od 10 meseci uspešnim profesionalcima. Ovaj program omogućava konstantnu vezu izmedju građana Srbije i SAD i drugih kolega iz sveta.

AMBASADA SAD U BEOGRADU OBJAVLJUJE
KONKURS ZA 2013 – 2014. GODINU HJUBERT H. HAMFRI STIPENDIJE ZA GRAĐANE SRBIJE

KONKURS JE OTVOREN OD 1.JUNA DO 15. AVGUSTA 2012. GODINE

Kancelarija za odnose sa javnošću američke ambasade u Beogradu ima zadovoljstvo da objavi da je počela sa prijemom prijava građana Srbije za Hjubert H. Hamfri stipendije za akademsku 2013 – 2014 godinu.

Program Hjubert H.Hamfri je deo državnog Fulbrajtovog programa kojim se omogućava deset meseci kombinovanog stručnog i akademskog rada uspešnim profesionalcima u SAD. Program pruža osnovu za trajne veze između državljana Sjedinjenih Država i njihovih kolega profesionalaca u drugim zemljama.

Hamfri stpendija dodeljuje se konkurentnim kandidatima iz javnog i privatnog sektora koji imaju jak liderski potencijal i posvećeni su javnoj službi u sledećim sektotima:

– Poljoprivredi i ruralnom razvoju
– Komunikacijama i novinarstvu
– Ekonomskom razvoju, finasijama i bankarstvu
– Obrazovnoj administraciji, planiranju i politici
– Visokoobrazovnoj administraciji
– HIV-AIDS prevenciji
– Upravljanju ljudskim resursima
– Zakonu i ljudskim  pravima
– Menadžmentu u upravljanju prirodnim resursima, politici zaštite živptne sredine i klimatskim promenama
– Politici i menadžmentu u zdravstvu
– Analizi politike i javne uprave
– Edukaciji, lečenju i prevenciji bolesti zavisnosti
– Nastavi engleskog kao stranog jezika
– Menadžmentu u tehnologiji
– Prevenciji u trgovini ljudima
– Urbanističkom i postornom planiranju

POSEBAN ZAHTEV ZA KANDIDATE ZA EDUKACIJU, LEČENJE I PREVENCIJU BOLESTI ZAVISNOSTI: Hamfri stipendije u ovoj oblasti su kofinasirane od Nacionalnog instituta za bolesti zavisnosti. Kandidati moraju da imaju iskustvo istraživanja na terenu ili sposobnost da nauče političke implikacije konkretnog istraživanja.

OSNOVNI ZAHTEVI: Državljanstvo Srbije, stalno zaposlenje u Srbiji, univerzitetska diploma i odlično znanje engleskog jezika ( minimalno 525 bodova na standardnom TOEFL testu ili 71 poen na internet testu).

ZAPOSLENJE: Kandidati bi trebalo da budu profesionalci na liderskim pozicijama koji imaju podrazumevajuće iskustvo, znanje i posvećenost u radu u javnom servisu, kao i potencijal za napredak u svojim profesijama.

Kandidati moraju imati najmanje pet godina radnog iskustva i treba da budu zainteresovani za specijalizaciju u svojim oblastima.

NISU PRIHVATLJIVI:

– Oni koji su nedavno diplomirali, univerzitetski profesori akademski istraživači koji nemaju menadžersko iskustvo (osim u oblasti nastave engleskog kao stranog jezika i edukaciji, lečenju i prevenciji bolseti zavisnosti)

– Pojedinci koji su pohađali školu u Sjedinjenim Državama više od jedne školske godine tokom proteklih šest godina i pojedinci sa drugim skorašnjim iskustvima u SAD (više od šest meseci tokom protekle četiri godine)

– Građani Srbije koji su zaposleni u američkim misijama u Srbiji, članovi njihovih porodica, kao i osobe sa dvojnim državljanstvom SAD ili oni koji imaju dozvolu za stalni boravak u Americi.

ŠTIĆENICI: Hamfrijeva stipendija je budžetom predviđena samo za dobitnike. Nagrada ne uključuje dodatna sredstva za štićenike (deca, izdržavana lica).Kandidati koji planiraju da povedu štićenike u Sjedinjene Države treba da uzmu u obzir troškove života i pokažu sredstva kojima će pokriti troškove boravka i moraju da dokažu da štićenik ima obezbeđeno zdravstveno osiguranje.

Program Hamfri stipendija sprovodi Institut za međunarodno obrazovanje – www.iie.org. Za više informacija o Hamfri stipendijama pogledaj – www.humphreyfellowship.org.

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE: 15. avgust 2012.

Formulari za prijavu mogu se naći na:

http://apply.embark.com/student/humphrey/fellowship

DODATNI DOKUMENTI: kopija pasoša (stranica sa fotografijiom), dokaz o zaposlenju u Srbiji (pismo poslodavca kojim se potvrđuje zaposlenje, overen prepis i fakultetska diploma, profesionalna biografija – CV i rezultat testa engleskog jezika (ukoliko ga ima).

Dodatna dokumenta treba da budu poslata do 15. avgusta 2012. na adresu.

Američka ambasada
Odeljenje za odnose sa javnošću
Hjubert H. Hamfri stipendije
Kneza Miloša 50
11.000 Beograd

IZBOR: Nakon tehničkog pregleda kvalifikovani kandidati će biti pozvani na razgovor u septembru.Kandidati koji prođu intervju biće registrovani za TOEFL ispit (ispit znanja engleskog jezika). Konačna selekcija i izbor odredišta biće obavljena u martu 2013. godine u Vašingtonu.

ZA DODATNE INFORMACIJE O HAMFRI STIPENDIJI:

Email: stojanovicd@state.gov
Tel: 011/306-4771