O nama


Udruženje Fulbrajt i Prijatelji/Fulbright and Friends je neprofitna nevladina organizacija, koja okuplja alumniste tj. stipendiste programa razmene Američke Vlade: Fulbright, Hubert H. Humphrey, Ron Brown, Junior Faculty Development Program (JFDP) i druge programe razmene Američke Vlade.

Misija Udruženja je da promoviše profesionalnu i akademsku izvrsnost, kao i pozitivne društvene promene. Udruženje ima za cilj da doprinese jačanju kapaciteta međunarodne kulturne, institucionalne, naučne i profesionalne razmene i saradnje.

U 2016. godini, Udruženje Fulbrajtovih stipendista Srbije ustanovilo je nagradu za Profesionalnu izvrsnost „Predvodnik/Predvodnica“, sa ciljem afirmacije izuzetnih pojedinaca/ki u razvoju nauke i istraživanja, unapređenju struke ili profesije, kao i promociji pozitivnih društvenih promena. Nagrada je do sada dodeljena:

Udruženje, kroz sve svoje aktivnosti, nastoji da doprinese rešavanju pitanja koja su identifikovana kao važna sa stanovišta daljeg razvoja akademske i profesionalne alumni zajednice u Srbiji.

Udruženje je osnovano 1992. godine i trenutno ima 68 aktivnih, punopravnih članova, alumnista/kinja  navedenih programa.