Hubert Humphrey program


Hubert Humphrey program osnovan je 1978. godine u čast Senatora i Podpredsednika Huberta H. Humphrey-a sa ciljem da dokazanim profesionalcima srednjeg nivoa iz Azije, Afrike, Latinske Amerike, Srednjeg Istoka, Evripe i Evroazije omogući praksu i stručno usavršavanje u SAD u trajanju od godinu dana.

Stipendije se dodeljuju kandidatima koji rade u privatnom i javnom sektoru u oblastima: upravljanje prirodnim resursima, analiza i administracija u javnoj politici, pravo i ljudska prava, finansije i bankarstvo, ekonomski razvoj, razvoj poljoprivede, upravljanje ljudskim resursima, regionalno i urbano planiranje, zdravstvena politika, tehnološka politika i upravljanje, obrazovno planiranje, predavanje engleskog jezika kao stranog, komunikacije, novinarstvo, sprečavanje zloupotreba droga, obrazovanje, itd.
Usavršavanja su ograničena na godinu dana, sa prethodnim pohađanjem časova engleskog jezika, ako je neophodno. Program se sastoji od praktičnim kursevima kombinovanim sa profesionalnim usavršavanjem prilagođenim interesima svakog studenta.
Studenti su smešteni u pažljivo izabranim domovima sa koordinatorima programa i posmatračima koji pružaju akademsku i administrativnu podršku svakom studentu tokom individualnih programa i implementaciji istih. Studenti pohadaju radionice u Vašingtonu, susreću se i rade sa liderima iz Vlade SAD-a, multinacionalnih organizacija, i privatnog sektora.
Humphrey program predstavlja Fulbrajtov program razmene kreiran od strane Stejt Departmenta i vodjen kroz Institut za Internacionalnu Edukaciju. Od 1978, više od 3 122 studenta, iz preko 120 zemalja sveta, imalo je priliku da pohada ovaj program.

Više o programu pogledati na http://www.belgrade.usembassy.gov/pa/hh.html