Poziv na Vanrednu Skupštinu Udruženja Fulbrajtovih stipendista


Poštovane članice i članovi,

obaveštavamo vas da će se Vanredna Skupština Udruženja Fulbrajtovih stipendista održati u četvrtak, 6. decembra 2018. godine u prostorijama Udruženja, na novoj adresi: Zdravka Čelara 12/III  sa početkom u 19:00h.

Sve pojedinosti i uputstva u vezi sa izbornim procesom  nalaze se u Odluci o sazivanju Skupštine i predlogu dnevnog reda, koji se nalaze u prilogu ovog e-maila.

Kako je ovo ujedno i izborna Skupština, prema ovlašćenju iz Statuta, raspisani su i redovni izbori za novo rukovodstvo Udruženja na mandat u trajanju od 2 (dve) godine.

Napomene:

  • Predsednik/ca i potpredsednik/ca kandiduju se isključivo zajedno i istovremeno i čine jedinstvenu izbornu listu;
  • Svaka kandidatska lista za predsednika/cu i potpredsednika/cu Udruženja ima pravo da na prihvatljiv način obavesti članove Udruženja o svojoj kandidaturi, programu i aktivnostima.     Kandidatske liste ovo obaveštavanje mogu učiniti na skupovima – sastancima članova, ili putem pisama, elektronske komunikacije, ili korišćenjem resursa Udruženja na društvenim mrežama. Na izbornoj Skupštini Udruženja, kandidati i kandidatkinje ce imati priliku da predstave program svoje izborne liste.
  • Pravo kandidovanja i glasanja imaju svi članovi i članice Udruženja. U prilogu možete naći birački spisak, ovlašćenje za glasanje koje možete dati drugom članu ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete sednici Skupštine, formular za kandidaturu, kao i Pravilnik o izborima.
  • Kandidature se dostavljaju putem maila na office@fulbright.org.rs, ili preporučenom poštom na adresu sedišta Udruženja: Zdravka Čelara 12/III, 11000 Beograd. Rok za podnošenje kandidatura je ponedeljak, 26. novembar 2018. godine u 23:59h.

Molimo Vas da svoje prisustvo na izbornoj Skupštini Udruženja potvrdite sekretaru Udruženja Stefanu Dedović-u putem maila na office@fulbright.org.rsnajkasnije do ponedeljka, 3. decembra 2018. godine.