Srbiji potrebna pomoć!


Donacije za pomoć ugroženima
Kako da donirate novac?

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije saopštilo je da svi zainteresovani koji žele da upute pomoć ugroženima u vanrednoj situaciji mogu da uplate novac na namenski dinarski predračun Vlade Srbije.

Broj dinarskog predračuna je 840-3546721-89, svrha uplate: za otklanjanje vanrednih okolnosti – poplave.

Instrukcije za devizni žiro račun 01-504619-100193230-000000-0000:

PAYMENT INSTRUCTIONS – USD
SWIFT MESSAGE FIN 103
FIELD 32A: VALUE DATE-CURRENCY-AMOUNT
FIELS 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A: BKTRUS33
/INTERMEDIARY/
FIELD 57A: /04415465
/ACC.WITH BANK/ NBSRRSBG
FIELD 59: /RS35908504619019323080
(BENEFICIARY) MINISTARSTVO FINANSIJA, UPRAVA ZA TREZOR
FIELD 70: DETAILS OF PAYMANT

PAYMENT INSTRUCTIONS – EUR
SWIFT MESSAGE FIN 103
FIELD 32: VALUE DATE-CURRENCY-AMOUNT
FIELS 50K: ORDERING CUSTOMER
FIELD 56A: DEUTDEFF
/INTERMEDIARY/
FIELD 57A: /DE20500700100935930800
/ACC.WITH BANK/ NBSRRSBG
FIELD 59: /RS35908504619019323080
(BENEFICIARY) MINISTARSTVO FINANSIJA, UPRAVA ZA TREZOR
FIELD 70: DETAILS OF PAYMANT

Pomoć putem SMS poruka
Pomoć ugroženom stanovništvu možete poslati putem SMS poruka na broj 1003, za sve tri mreže mobilnih operatora. Cena poruke je 100 dinara, saopšteno je iz Vlade.

Uplate humanitarne pomoći putem servisa PayPal
Donacije se primaju putem adrese floodrelief@gov.rs. Račun pripada diplomatskom predstavništvu Srbije u Briselu odakle se novac direktno prebacuje na račun Vlade Republike Srbije namenjen pomoći ugroženima od poplava.

Adresa je namenjena isključivo PayPal uplatama i poruke poslate na nju neće biti čitane.

Kako da donirate lekove?

Ministarstvo zdravlja je saopštilo da se ne mogu prihvatati donacije od fizičkih lica u vidu lekova i medicinskih sredstava koje lično donose, a radi zaštite zdravlja pacijenata.
Sva pravna i fizička lica, koja žele da doniraju lekove, medicinska i druga sredstva koja su registrovana u Republici Srbiji, mogu preko proizvođača ili veleprodaja da izvrše donaciju centralnoj apoteci Kliničkog centra Srbije, koja onda dalje radi distribuciju svim zdravstvenim ustanovama na teritoriji Republike Srbije, na osnovu njihovih iskazanih potreba.

Ako se doniraju neregistrovani lekovi uvoz donacije vrši se na osnovu odobrenja Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, a na osnovu sledeće dokumentacije: Sertifikat Dobre proizvođačke prakse (izdat od nadležnog organa EU) i sertifikat analize proizvođača tog leka.

Uvoz neregistrovanih medicinskih sredstava vrši se na osnovu odobrenja Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, a na osnovu sledeće dokumentacije: Izjava o usklađenosti, CE sertifikat i dokaz da se medicinsko sredstvo nalazi u prometu u zemlji proizvođača.
Agencija će uvoz neregistrovanih lekova i medicinskih sredstava u cilju donacije odobravati po hitnom postupku u roku od 24 časa.

Spisak Najneophodnijih lekova medicinskih i drugih sredstava za potrebe zdravstvenih ustanova i građana.

Obeveštavamo sve potencijalne davaoce donacije da dodatne informacije mogu dobiti na telefone 011/3614-666 i 011/3616-257, kao i putem mejl adrese: lekovi@zdravlje.gov.rs,